suunnittelutarveratkaisu

Tontti ja sen hankinta

Tonttia on tässä blogissa sivuttu joitakin kertoja ja myös yläpalkista löytyy hiukan lisätietoa tontista. Tähän väliin voisi kuitenkin olla paikallaan kertoa hiukan tarkemmin tontista ja sen hankinnasta.

Tontti löytyi sattumalta erään kiinteistövälitystoimiston sivuilta. Tontin sijainti nykyisen asuinkuntamme naapurikunnassa kaavoittamattomalla, mutta melko tiiviisti asutulla alueella, yksityistien päässä, lähellä palveluita oli meidän mielestämme hyvä ja kiinnostava. Myös tontin koko (n. 3000 m2) ja maaperä vaikuttivat hyvältä. Lisäksi tärkeä tekijä oli tietenkin tontin myyntihinta.

Kiinnitimme kuitenkin huomiota siihen, että tontti koostui kolmesta erillisestä määräalasta (kuvassa A,B, C), joita ei ollut yhdistetty yhdeksi tilaksi ja siihen, että tontin muoto oli hankala koska kolmion muotoinen pala (noin 400 m2, kuvassa määräala D) ei kuulunut kauppaan. Lisäksi tontille oli kyllä tieoikeus, mutta ei valmista tietä. Miten talo sijoittuisi, kun kolmion muotoinen pala ei kuulukaan tonttiin, entä paljonko tien tekeminen maksaisi? Saimme kiinteistövälittäjän avulla kuitenkin selville sen, ketä määräalan D omisti ja esitimme kiinnostuksemme ostaa pala, jotta tontin muoto olisi parempi. Teimme kuitenkin myynnissä olleesta tontista (A,B, C) tarjouksen ja lopulta kauppoihin päädyttiin keväällä 2014 sillä varauksella, että tontille saisi suunnittelutarveratkaisun, joka takaisi rakennusluvan. Neljännenkin palan (kuvassa D) ostaminen saatiin sovittua kesällä 2014 ja siitä teimme suoraa lopullisen kaupan, joskin myös maininnalla joka mahdollisti kaupan purkamisen, jos suunnittelutarveratkaisua ei myönnettäisi.

Tontti ja rakennusten sijainti

Suunnittelutarveratkaisua varten piti täyttää nippu papereita suunnitelmista, jotka tontilla aikoo toteuttaa ja lisäksi kuulla naapureita. Suunnittelutarveratkaisu meille myönnettiin syksyllä 2014, jonka jälkeen lopullinen kauppa tontista tehtiin syksyllä 2014. Tämän jälkeen jätimme lainhuutohakemuksen maanmittaustoimistoon, lainhuuto on tehty mutta tontin lohkomista odotamme yhä.

Mitä meidän mielestämme kannattaa ainakin huomioida tonttia ostaessa?

– Maaperä, tarviiko paaluttaa vai räjäyttää kalliota vai eikö kumpaakaan. Ostamamme tontti oli heti ensi silmäyksellä kivinen, mutta korkealla paikalla, joten totesimme että vaikka kivet ja kallio teettävät töitä, niin voimme kuitenkin olla varmoja pohjan kantavuudesta eikä yllättäviä ongelmia pohjan suhteen myöhemmin ole odotettavissa
– Jos tietä ei ole, onko tieoikeus valmiina? Tieoikeuden hakeminen voi olla käsittääksemme pitkäkin prosessi
– Kunnan vaatimukset, tarvitaanko yksityiseltä ostetulle kaavoittamattoman alueen tontille suunnittelutarveratkaisua tai poikkeuslupaa. Onko myyjä hakenut luvan vai jääkö se ostajalle?
– Kuuluuko tontti kunnan viemäriverkoston alueelle vai tarvitaanko oma järjestelmä.