maanrakennus

Maanrakennustyöt valmistuivat

Blogi ei ole hetkeen päivittynyt mutta töitä tontilla tehtiin koko heinäkuu. Maanrakennustöissä meni jonkin verran enemmän aikaa kuin ajattelimmekaan, valmista tuli vasta elokuun ensimmäisellä viikolla.

Tontin pohja on hyvä, kivistä moreenimaata. Haasteita maanrakennustöiden aikana aiheutti lähinnä tontin kivisyys. Myös kalliota tuli paikoin vastaa, ei onneksi kuitenkaan kovinkaan paljon. Kivien ja kallion räjäyttäminen hidasti jonkin verran töitä, sillä porausvaunuja ja panostajia piti välillä odotella paikalle ja kaivinkone ei aivan joka päivä tontilla pystynyt työskentelemään täyttä päivää. Yhtään kiviä ei tarvinnut tontilta lopulta viedä pois, vaan kivilouheella täytettiin talonpohjaa ja tontin nurkkaa, joka oli paljon muuta tonttia alempana.

Heinäkuun lopussa päästiin kaivamaan viemäri- ja vesijohtojen urat liittymäkohdasta oman tontin puolelle talon ja tallin kohdalle saakka sekä asentamaan vesi- ja viemäriputket. Uria kaivaessa kalliota tuli vastaan, joten poraa ja panostajia tarvittiin tontilla vielä tässäkin vaiheessa.

Viemäriputkien ja tarkastuskaivon asennusta

Viemäriputkien ja tarkastuskaivon asennusta

Elokuun alkuun jäi mm. lämpökanaaliputken asennus talon ja tallin väliin, uran kaivuu sähkökaapeleille sekä valokuidun suojaputken asennusta. Viimeiseksi täytettiin tallin ja talon pohjat sekä pihaa murskeella. Kaikkiaan mursketta on tähän mennessä mennyt 1600 tonnia. Melko paljon! Mursketta meni odotettua enemmän, vaikka talon pohjaa täytettiin ensin tontilla tulleella kivilouheella. Mutta tukevalla paikalla talo ainakin tulee sijaitsemaan. Sokkelin pohjat oikaistiin viimeiseksi perjantaina 7.8. ja nyt kaikki on suurinpiirtein valmista perustuksia varten

Talon paikka tasattuna perustuksia varten

Talon paikka täytettynä ja tasattuna perustuksia varten

Mikä yllätti: Kivien suuri määrä tontilla, viemäri- ja muiden urien hidas kaivaminen tontin kivisyydestä johtuen ja murskeen suuri menekki.

Kiviä, kiviä ja vielä lisää kiviä – maanrakennustyöt alkoivat

Aloituskokous kunnan kanssa on pidetty ja työt tontilla alkaneet.

Maanrakennusurakoitsija aloitti työt tontilla perjantaina, jonkin verran siis myöhemmin alkuperäisestä aikataulusta. Onneksi turhan tiukkaa aikataulua ei ole tehty, vaan perustukset tehdään tontille vasta elokuussa.

Tontille on aikaisemmin haettu tielupa. Tien (n. 70 m) tekeminen jäi kuitenkin meidän tehtäväksemme ja siitä työ käynnistyi perjantaina. Kovin paljon edistystä tontilla ei ensimmäisenä päivänä tapahtunut, sillä kaivinkonetta vastaan tuli heti tien puolen välin jälkeen niin suuria kiviä, että hommat oli pakko jättää kesken ja odottaa, että kivet saadaan pienemmiksi. Tänään työt jatkuivatkin kivien räjäyttämisellä ja sen jälkeen kaivinkone pääsikin taas kunnolla töihin. Tässä vaiheessa ei ole ihan vielä selvää, mitä kaikella esiin tulleelle kivelle tullaan tekemään, sitä kun on tontilla aivan valtavasti. Tiesimme kyllä, että kiviä tontilla riittää, mutta kyllä niiden määrä on silti hieman yllättänyt. Todennäköisesti melko paljon pitääkin kuljettaa pois. Kalliota sen sijaan ei vielä ole tullut vastaan, mikä on vain hyvä uutinen.

Näihin kiviin tyssäsi kaivinkoneen matka perjantaina

Näihin kiviin tyssäsi kaivinkoneen matka perjantaina

Maanantaina tien paikka tontille saakka saatiin auki

Maanantaina tienpaikka tontille saakka saatiin auki

Maanrakennustyöt ovat siis alkaneet hyvin. Sen sijaan hieman lisähaastetta jo tässä vaiheessa aiheuttaa se, että kunnan vesi- ja viemärijohtojen rakentamisajankohdasta ei olekaan tällä hetkellä tietoa. Naapurimme on kieltänyt kuntaa kaivamasta putkia heidän tonttinsa läpi ja kunta joutuu nyt miettimään uudelleen, miten viemäriputket vedetään liittämiskohtaamme saakka. Tämä on venyttänyt aikataulua tältä osin, muussa tapauksessa kunta olisi todennäköisesti jo aloittanut omatkin kaivuunsa tai ainakin arvioitu ajankohta kaivuutöille olisi jo tiedossa. Mikäli kunta tekee nyt päätöksen vetää putket naapurin tontin läpi vastustuksesta huolimatta, voi valitus päätöksestä pitkittää prosessia huomattavasti.

Tonttimme kuuluu vesihuollon ja jäteveden käsittelyalueeseen, joten meille oli itsestään selvää, että liitymme kunnan vesi- ja viemärijärjestelmään, eikä meillä muita vaihtoehtoja juuri olisikaan ollut. Toivomme toki, että asia selviäisi mahdollisimman pian, ensinnäkin sen vuoksi että tie saataisiin tehtyä kerralla kuntoon, eikä sitä tarvitsisi toiseen kertaan kaivaa auki edes reunasta ja toisekseen siksi, ettemme joudu miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja jätevedenkäsittelylle, ennen kuin viemäri saadaan vedettyä. Oman osuutemme viemäriputkista talon paikalta liittämiskohtaan saakka voimme toki vetää heti kun vain mahdollista, mutta koska kunnan osio valmistuu, onkin tällä hetkellä suuri kysymysmerkki, johon emme itse voi vaikuttaa.

Paluu arkeen

Vappuviikko kului lomaillessa Salzburgissa ja ehdittiinpä nähdä myös München, joskin aivan liian pikaisesti. Pienen lomailun jälkeen jaksaa taas keskittyä rakennusprojektiin.

Salzburg

Rakennuslupahakemus jätettiin huhtikuun puolivälissä kuntaan ja se pääsee käsittelyyn toukokuussa. Vielä saamme siis muutaman viikon odottaa myönnetäänkö meille lupa vai ei.

Tällä välin olemme selvittäneet maanrakennusurakoitsijaa tekemään maatöitä tontillemme ja nyt odotamme vielä tarkempaa tarjousta parhaaksi katsomaltamme urakoitsijalta. Urakoitsijan kautta saamme tarjouksen myös tontin louhinnasta. Maanrakennustöiden budjetointi on osoittautunut todella vaikeaksi, koska on melkoinen arvoitus, miten paljon kiviä tontilta paljastuu ja miten paljon niitä pitää räjäyttää.

Myös perustusten tekijä pitäisi selvittää lähiaikoina. Suunnitelmissa on valettu betonisokkeli sekä taloon että autotalliin. Odottelemme kuitenkin vielä perustuskuvia taloon, jonka vuoksi emme vielä ole tarjouksia päässeet kyselemään tarkemmin.

Loppuun vielä hieman keväisempi kuva tontilta. Sinivuokot ovat alkaneet kukkia ja niitä löytyykin melko monesta paikasta.

Sinivuokkoja