kilpailutus

Valinta tehty!

Vertailun jälkeen päädyimme valitsemaan talotoimittajaksemme Honkarakenteen.  Tällä hetkellä olemme päätökseemme tyytyväisiä ja toivottavasti voimme olla jatkossakin.

Hinnaltaan tarjous ei ollut aivan halvin, mutta toisaalta tarjous sisälsi sellaista työtä pystytysvaiheessa sekä tavaraa, joita muut eivät pakettiinsa mukaan tarjonneet. Arvioimme, että Hongan tarjous L-pystytyspaketilla oli sellainen, että meidän kannatti se valita ja näin vähentää meille jääviä töitä talon ulkopuolen osalta, sillä talo tullaan rakentamaan ulkopäin valmiiksi. Sisätyöt tulemme sen sijaan tekemään itse ja teettämään tarvittavin osin ulkopuolisilla. Nyt jäämme odottamaan rakennuslupakuvia kommentoitavaksi. Projekti siis etenee!

Kenen kanssa tehdä kaupat?

Vielä suunnittelutarveratkaisua hakiessamme emme olleet päättäneet, että tuleva kotimme on hirsitalo. Yhtenä vaihtoehtona meillä oli pitkään betonielementeistä rakennettu talo, mutta myös tavallinen puutalo. Syksyn aikana eri vaihtoehtoja tarkastellessamme, tulimme siihen tulokseen, että hirsitaloa lähdetään suunnittelemaan ja toivotaan, että sille myös rakennusluvan tulemme saamaan.

Olemme käyneet läpi lukuisten talotoimittajien valmistalojen pohjaratkaisuja, mutta yksikään ei joko suoraan sopinut tontillemme tai ei muuten vain miellyttänyt. Erilaisten pohjaratkaisujen avulla hahmottelimme tontillemme sopivaa huonejärjestystä ja lopulta onnistuimme myös muutamia samantyylisiä ratkaisuja löytämään netistä. Kävimme lisäksi syksyllä paikallisilla rakennus- ja sisustusmessuilla, jossa eräs talovalmistaja tarjosi meille heidän kampanjansa kautta ilmaista suunnittelua. Saimmekin tästä vetoapua ja lukuisten viilausten jälkeen pohjaratkaisu alkaa olla valmis ja myös talon ulkonäkö hahmoteltu.

Tammikuun loppupuolella pyysimme viideltä hirsitalotoimittajalta tarjoukset sähköpostitse. Tarjouksellaan oli mukana myös talotoimittaja, jonka kanssa olimme pohjaratkaisuamme suunnitelleet, mutta johon emme olleet millään tavalla sitoutuneet. Pyysimme tarjoukset vesikattovalmiista talosta (materiaalit ja asennus), lisäksi toimitukseen saisivat kuulua myös väliseinämateriaalit. Tarjousten perusteella hylkäsimme kaksi toimijaa ja neljän kanssa jatkoimme keskustelua. Kuten osasimmekin ennakoida, erosivat tarjoukset hyvin paljon toisistaan. Olemme pyytäneet näiltä neljältä toimijalta täydennyksiä tarjouksiin, käyneet keskusteluja ja samalla myös pieniä muutoksia on tullut taloon tuleviin ratkaisuihin.

Kilpailutus ja keskustelujen käyminen eri toimijoiden kanssa on ollut todella aikaa vievää. Tarjousten saaminen täysin samalle viivalle on jokseenkin mahdotonta. Talotoimittajat tuntuvat kuitenkin olevan hyvin samalla viivalla toistensa kanssa, mutta myös eroja löytyy esimerkiksi siinä, mitä materiaaleja toimitukseen lopulta sisältyy ja miten valmiiksi talo ulkoapäin asennuksessa rakennettaisiin.

Keskustelut jatkuvat vielä hetken. Tavoitteena on saada päätös tehtyä maaliskuun alussa.