Suunnittelu

Pohjaratkaisu

Talo tulee sijoittumaan tontille niin, että piha-alue jää talon eteen ja sivulle. Tämä vuoksi aloimme suunnitella pohjaratkaisua, jossa sekä sisäänkäynti että olohuone sijaitsisivat talon etupuolella.

Halusimme, että talon yhteydessä olisi katettua terassia. Katettu terassi tuleekin sijoittumaan talon päätyyn, niin että sekä kodinhoitohuoneesta että olohuoneesta on sinne kulku. Makuuhuoneet halusimme sijoittaa hieman erilleen olohuoneesta ja ne sijaitsevatkin talon toisessa päädyssä. Tällä hetkellä meitä on vain kaksi, mutta emme sulkeneet pois sitä ajatusta, että talossa mahdollisesti joskus asuisi kolme tai neljäkin henkilöä. Siksi suunnitelmassamme on kolme makuuhuonetta sekä lisäksi avoin työtila, mikäli kaikki makuuhuoneet joskus olisivatkin käytössä. Neljää huonetta emme kokeneet tarpeelliseksi ja ns. kirjastohuone korvautuikin avoimella työtilalla ja kirjastohuoneen paikalle saimme upotettua terassia. Näillä ratkaisuilla huoneistoala tulee olemaan n. 155 neliötä.

Hieman pohdintaa auheutti se, että tekninen tila sijoittuu makuuhuoneemme viereen. Toivottavasti riittävällä eristyksellä teknisestä tilasta mahdollisesti kuuluvat äänet eivät kuulu häiritsevästi makuuhuoneeseemme.

Luonnos pohjaratkaisustamme:

pohjakuva

Edit: Pohjaratkaisun ja talon ulkoasun on alkujaan suunnittelut Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy Mammuttikodin kampanjassa oman ideamme pohjalta, alkuperäiseen tehdyt muutokset omia.

Kenen kanssa tehdä kaupat?

Vielä suunnittelutarveratkaisua hakiessamme emme olleet päättäneet, että tuleva kotimme on hirsitalo. Yhtenä vaihtoehtona meillä oli pitkään betonielementeistä rakennettu talo, mutta myös tavallinen puutalo. Syksyn aikana eri vaihtoehtoja tarkastellessamme, tulimme siihen tulokseen, että hirsitaloa lähdetään suunnittelemaan ja toivotaan, että sille myös rakennusluvan tulemme saamaan.

Olemme käyneet läpi lukuisten talotoimittajien valmistalojen pohjaratkaisuja, mutta yksikään ei joko suoraan sopinut tontillemme tai ei muuten vain miellyttänyt. Erilaisten pohjaratkaisujen avulla hahmottelimme tontillemme sopivaa huonejärjestystä ja lopulta onnistuimme myös muutamia samantyylisiä ratkaisuja löytämään netistä. Kävimme lisäksi syksyllä paikallisilla rakennus- ja sisustusmessuilla, jossa eräs talovalmistaja tarjosi meille heidän kampanjansa kautta ilmaista suunnittelua. Saimmekin tästä vetoapua ja lukuisten viilausten jälkeen pohjaratkaisu alkaa olla valmis ja myös talon ulkonäkö hahmoteltu.

Tammikuun loppupuolella pyysimme viideltä hirsitalotoimittajalta tarjoukset sähköpostitse. Tarjouksellaan oli mukana myös talotoimittaja, jonka kanssa olimme pohjaratkaisuamme suunnitelleet, mutta johon emme olleet millään tavalla sitoutuneet. Pyysimme tarjoukset vesikattovalmiista talosta (materiaalit ja asennus), lisäksi toimitukseen saisivat kuulua myös väliseinämateriaalit. Tarjousten perusteella hylkäsimme kaksi toimijaa ja neljän kanssa jatkoimme keskustelua. Kuten osasimmekin ennakoida, erosivat tarjoukset hyvin paljon toisistaan. Olemme pyytäneet näiltä neljältä toimijalta täydennyksiä tarjouksiin, käyneet keskusteluja ja samalla myös pieniä muutoksia on tullut taloon tuleviin ratkaisuihin.

Kilpailutus ja keskustelujen käyminen eri toimijoiden kanssa on ollut todella aikaa vievää. Tarjousten saaminen täysin samalle viivalle on jokseenkin mahdotonta. Talotoimittajat tuntuvat kuitenkin olevan hyvin samalla viivalla toistensa kanssa, mutta myös eroja löytyy esimerkiksi siinä, mitä materiaaleja toimitukseen lopulta sisältyy ja miten valmiiksi talo ulkoapäin asennuksessa rakennettaisiin.

Keskustelut jatkuvat vielä hetken. Tavoitteena on saada päätös tehtyä maaliskuun alussa.