Month: elokuu 2015

Sokkeleiden valua

Nyt vihdoin tontilla on jotain, jonka päälle alkaa rakentaa. Talon ja tallin perustukset päätettiin teettää ulkopuolisella, sillä itse tehden perustusten tekoon olisi mennyt paljon enemmän aikaa kuin teetettynä. Toki jonkin verran halvemmaksi ominvoimin harkoista tehdyt perustukset olisivat tulleet. Tässä siis yksi tee itse ja säästä tai teetä ja maksa valinta. Ajan säästön lisäksi ulkopuolisella teetetyn valetun sokkelin etuna koimme, että siitä varmasti tulee kestävä. Pyysimme tarjouksen työstä neljältä eri toimijalta. Toimijoiden välillä emme sinänsä kokeneet olevan eroa työn laadun tai osaamisen kannalta ja teimme valinnan puhtaasti hinnan perusteella, tosin tiesimme, että tuttavapiiristä löytyy hyviä kokemuksia valitsemastamme urakoitsijasta. Tähän mennessä kokemuksemme rakentamisessa on se, että kilpailuttaminen ja hintojen vertailu kannattaa, vaikka aina ei halvinta tietenkään kannata valita.

Ensimmäisenä valettiin talon sokkeli. Työt käynnistyivät muottien pystytyksellä, jonka jälkeen suoritettiin valu. Valu muotteineen kuivui seuraavaan päivään, jolloin muotit käytiin purkamassa ja valun yläpinta viimeisteltiin.

Talon sokkeli valettu muotteihin.

Talon sokkeli valettu muotteihin.

Valmis talon sokkeli terassianturoineen.

Valmis talon sokkeli terassianturoineen.

Kolmantena päivänä työ jatkui autotallin sokkelin valamisella. Lisäksi tällöin valettiin talon terassin antura. Neljännelle päivälle jäi muottien purkaminen ja viimeistelytyöt.

Autotallin sokkeli.

Autotallin sokkeli.

Tämän jälkeen jatketaankin hetki omin voimin. Hyvä uutinen oli myös se, että liittyminen vesi- ja viemärijärjestelmään onnistuu aivan lähiaikoina, eikä viivästyksiä sen enempää tule tämän asian kanssa. Vesimittaria ei kuitenkaan vielä laiteta, sillä se pitäisi kuitenkin ottaa vielä talveksi pois jäätymisvaaran vuoksi.

Maanrakennustyöt valmistuivat

Blogi ei ole hetkeen päivittynyt mutta töitä tontilla tehtiin koko heinäkuu. Maanrakennustöissä meni jonkin verran enemmän aikaa kuin ajattelimmekaan, valmista tuli vasta elokuun ensimmäisellä viikolla.

Tontin pohja on hyvä, kivistä moreenimaata. Haasteita maanrakennustöiden aikana aiheutti lähinnä tontin kivisyys. Myös kalliota tuli paikoin vastaa, ei onneksi kuitenkaan kovinkaan paljon. Kivien ja kallion räjäyttäminen hidasti jonkin verran töitä, sillä porausvaunuja ja panostajia piti välillä odotella paikalle ja kaivinkone ei aivan joka päivä tontilla pystynyt työskentelemään täyttä päivää. Yhtään kiviä ei tarvinnut tontilta lopulta viedä pois, vaan kivilouheella täytettiin talonpohjaa ja tontin nurkkaa, joka oli paljon muuta tonttia alempana.

Heinäkuun lopussa päästiin kaivamaan viemäri- ja vesijohtojen urat liittymäkohdasta oman tontin puolelle talon ja tallin kohdalle saakka sekä asentamaan vesi- ja viemäriputket. Uria kaivaessa kalliota tuli vastaan, joten poraa ja panostajia tarvittiin tontilla vielä tässäkin vaiheessa.

Viemäriputkien ja tarkastuskaivon asennusta

Viemäriputkien ja tarkastuskaivon asennusta

Elokuun alkuun jäi mm. lämpökanaaliputken asennus talon ja tallin väliin, uran kaivuu sähkökaapeleille sekä valokuidun suojaputken asennusta. Viimeiseksi täytettiin tallin ja talon pohjat sekä pihaa murskeella. Kaikkiaan mursketta on tähän mennessä mennyt 1600 tonnia. Melko paljon! Mursketta meni odotettua enemmän, vaikka talon pohjaa täytettiin ensin tontilla tulleella kivilouheella. Mutta tukevalla paikalla talo ainakin tulee sijaitsemaan. Sokkelin pohjat oikaistiin viimeiseksi perjantaina 7.8. ja nyt kaikki on suurinpiirtein valmista perustuksia varten

Talon paikka tasattuna perustuksia varten

Talon paikka täytettynä ja tasattuna perustuksia varten

Mikä yllätti: Kivien suuri määrä tontilla, viemäri- ja muiden urien hidas kaivaminen tontin kivisyydestä johtuen ja murskeen suuri menekki.