Month: helmikuu 2015

Kenen kanssa tehdä kaupat?

Vielä suunnittelutarveratkaisua hakiessamme emme olleet päättäneet, että tuleva kotimme on hirsitalo. Yhtenä vaihtoehtona meillä oli pitkään betonielementeistä rakennettu talo, mutta myös tavallinen puutalo. Syksyn aikana eri vaihtoehtoja tarkastellessamme, tulimme siihen tulokseen, että hirsitaloa lähdetään suunnittelemaan ja toivotaan, että sille myös rakennusluvan tulemme saamaan.

Olemme käyneet läpi lukuisten talotoimittajien valmistalojen pohjaratkaisuja, mutta yksikään ei joko suoraan sopinut tontillemme tai ei muuten vain miellyttänyt. Erilaisten pohjaratkaisujen avulla hahmottelimme tontillemme sopivaa huonejärjestystä ja lopulta onnistuimme myös muutamia samantyylisiä ratkaisuja löytämään netistä. Kävimme lisäksi syksyllä paikallisilla rakennus- ja sisustusmessuilla, jossa eräs talovalmistaja tarjosi meille heidän kampanjansa kautta ilmaista suunnittelua. Saimmekin tästä vetoapua ja lukuisten viilausten jälkeen pohjaratkaisu alkaa olla valmis ja myös talon ulkonäkö hahmoteltu.

Tammikuun loppupuolella pyysimme viideltä hirsitalotoimittajalta tarjoukset sähköpostitse. Tarjouksellaan oli mukana myös talotoimittaja, jonka kanssa olimme pohjaratkaisuamme suunnitelleet, mutta johon emme olleet millään tavalla sitoutuneet. Pyysimme tarjoukset vesikattovalmiista talosta (materiaalit ja asennus), lisäksi toimitukseen saisivat kuulua myös väliseinämateriaalit. Tarjousten perusteella hylkäsimme kaksi toimijaa ja neljän kanssa jatkoimme keskustelua. Kuten osasimmekin ennakoida, erosivat tarjoukset hyvin paljon toisistaan. Olemme pyytäneet näiltä neljältä toimijalta täydennyksiä tarjouksiin, käyneet keskusteluja ja samalla myös pieniä muutoksia on tullut taloon tuleviin ratkaisuihin.

Kilpailutus ja keskustelujen käyminen eri toimijoiden kanssa on ollut todella aikaa vievää. Tarjousten saaminen täysin samalle viivalle on jokseenkin mahdotonta. Talotoimittajat tuntuvat kuitenkin olevan hyvin samalla viivalla toistensa kanssa, mutta myös eroja löytyy esimerkiksi siinä, mitä materiaaleja toimitukseen lopulta sisältyy ja miten valmiiksi talo ulkoapäin asennuksessa rakennettaisiin.

Keskustelut jatkuvat vielä hetken. Tavoitteena on saada päätös tehtyä maaliskuun alussa.

Tästä se lähtee

Tervetuloa meidän rakennusprojektimme pariin!

Oman kodin rakentaminen on tainnut olla kummallakin meistä ajatuksissa jo jonkin aikaa ja nyt olemme lähempänä haaveen toteutumista kuin koskaa aikaisemmin. Tontin löysimme yksityisiltä markkinoilta keväällä 2014 ja siitä lähtien rakennusprojektia on käynnistelty vähitellen. Suunnitteluun on käytetty runsaasti aikaa, mutta monta kysymysmerkkiä löytyy kuitenkin vielä ja kysymysmerkkien määrä todennäköisesti vain kasvaa projektin edetessä. Toivottavasti lopputuloksena on kuitenkin koti, johon voimme olla tyytyväisiä.